Skriver om de högaktuella polisfrågorna på Gästbloggen

Vår gästbloggare Tomas Stjernfeldt delar dagligen med sig av tankar om polisen i allmänhet och det fackliga uppdraget i synnerhet på sociala medier. Tomas, som är vice ordförande i Polisförbundet Region Syd och ledamot i Polisförbundets nationella styrelse, menar att polisfrågorna är om möjligt än mer på dagordningen nu än vad de var för snart ett år sedan, då han senast skrev här på Gästbloggen. Bloggandet hos oss kommer att handla om polisorganisationen och de åtgärder och förändringar, som han anser absolut nödvändiga för en fungerande polisverksamhet. Han anser att Polisförbundet inte fått något gehör från politikerna och Tomas gissar på att de inte vill bli alltför involverade, utan istället vill hålla distansen till det som nu har utvecklats till i det närmaste ett haveri.

“Om nu politiker och polisledning på allvar sträcker ut en hand och behöver vår hjälp kommer vi givetvis att ta den. Vi kommer, som vi alltid ha gjort, att ta ansvar för verksamheten och ständigt försöka förändra och förbättra. Inte bara för våra medlemmars skull utan snarare för våra medborgares skull.” – Tomas Stjernfeldt, vice ordförande i Polisförbundet Syd

Första blogginlägget på Gästbloggen hittar du HÄR

Twitter @T_Stjernfeldt 

Avsaknad av demokrati inom Polisen

Vår nästa Gästbloggare är Polisen som bl a drivs av att motverka och kontrollera hänsynslöst beteende. Han är vice ordf i Polisförbundet Region Syd samt ledamot i Polisförbundets nationella styrelse och arbetar även fackligt. Tomas Stjernfeldts gästblogg kommer handla om polisyrkets förutsättningar i allmänhet och Polisens omorganisation i synnerhet.

I sitt första inlägg frågar Tomas hur ansvarstagandet påverkas när våra Poliser inte får någon information, inte har något inflytande eller kan påverka varken organisationen eller sin egen arbetssituation.

”Den som får information kan inte undvika att ta ansvar, den som inte får information har ingen möjlighet att känna ansvar”.

Läs Tomas Stjernfeldts första blogginlägg “Den odemokratiska arbetsplatsen” HÄR.

 

Centerpartiet vill se fler områdespoliser och höjer lönerna

Centerpartiets partiledare Annie Lööf vittnar om att hon fått många brev från poliser som lyfter fram en ohållbar arbetssituation. Partiet föreslår nu en reform där alla områdespoliser får ett lönepåslag på 5 000 kronor i månaden.
– De har lyft sin ohållbara arbetssituation som har blivit värre efter höstens terrorhot och införandet av gränskontroller. För Centerpartiets sida vill vi stärka upp den del av polisen som arbetar lokalt, säger Annie Lööf.

Centerpartiet kommer i sina budgetar de kommande åren att lägga cirka 160 miljoner kronor på reformen. Förhoppningen är att yrket ska bli mer attraktivt att söka och att fler stannar kvar som områdespoliser under lång tid.

Läs hela artikeln i Aftonbladet HÄR