Avsaknad av demokrati inom Polisen

Vår nästa Gästbloggare är Polisen som bl a drivs av att motverka och kontrollera hänsynslöst beteende. Han är vice ordf i Polisförbundet Region Syd samt ledamot i Polisförbundets nationella styrelse och arbetar även fackligt. Tomas Stjernfeldts gästblogg kommer handla om polisyrkets förutsättningar i allmänhet och Polisens omorganisation i synnerhet.

I sitt första inlägg frågar Tomas hur ansvarstagandet påverkas när våra Poliser inte får någon information, inte har något inflytande eller kan påverka varken organisationen eller sin egen arbetssituation.

”Den som får information kan inte undvika att ta ansvar, den som inte får information har ingen möjlighet att känna ansvar”.

Läs Tomas Stjernfeldts första blogginlägg “Den odemokratiska arbetsplatsen” HÄR.

 

Med MAKT följer ansvar

Låt oss presentera veckans Signerat som funderar över begreppet MAKT. Vad det är, var det kommer ifrån, hur man får det och varför. Veckans profil menar att makten är till låns och med den följer ansvar. Tar man inte sitt ansvar missbrukar man makten, oavsett som ledare, tränare eller förälder. Läs inlägget i sin helhet HÄR.