Nätbaserad portal ska ge en mer effektiv medborgardialog

I hela Europa blir det vanligare att offentlig sektor och inte minst kommuner konsulterar sina medborgare i olika frågor. Det kan röra sig om planläggningsärenden för naturområden, idéer om vad som ska genomföras i ett bostadsområde eller något annat.

Demokratiportalen är en sajt som är byggd för att underlätta för offentlig sektor att föra en effektiv dialog med sina medborgare. Tjänsterna på Demokratiportalen har utvecklats i samråd med och är inspirerade av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) Medborgardialog-projekt samt med ett antal kommuner.

 

 

Avsaknad av demokrati inom Polisen

Vår nästa Gästbloggare är Polisen som bl a drivs av att motverka och kontrollera hänsynslöst beteende. Han är vice ordf i Polisförbundet Region Syd samt ledamot i Polisförbundets nationella styrelse och arbetar även fackligt. Tomas Stjernfeldts gästblogg kommer handla om polisyrkets förutsättningar i allmänhet och Polisens omorganisation i synnerhet.

I sitt första inlägg frågar Tomas hur ansvarstagandet påverkas när våra Poliser inte får någon information, inte har något inflytande eller kan påverka varken organisationen eller sin egen arbetssituation.

”Den som får information kan inte undvika att ta ansvar, den som inte får information har ingen möjlighet att känna ansvar”.

Läs Tomas Stjernfeldts första blogginlägg “Den odemokratiska arbetsplatsen” HÄR.