Nätbaserad portal ska ge en mer effektiv medborgardialog

I hela Europa blir det vanligare att offentlig sektor och inte minst kommuner konsulterar sina medborgare i olika frågor. Det kan röra sig om planläggningsärenden för naturområden, idéer om vad som ska genomföras i ett bostadsområde eller något annat.

Demokratiportalen är en sajt som är byggd för att underlätta för offentlig sektor att föra en effektiv dialog med sina medborgare. Tjänsterna på Demokratiportalen har utvecklats i samråd med och är inspirerade av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) Medborgardialog-projekt samt med ett antal kommuner.