Svårigheter att rekrytera personer till chefspositioner i landet

Rekrytering är sällan en snabb och enkel process. Oftast behöver en ansenlig mängd tid och energi läggas ned för att hitta rätt kandidat till en position, men när positionen som måste fyllas är en chefsposition kan kraven öka rejält. Detta problem ser man på alla nivåer i samhället från privat till offentlig sektor.

I många chefspositioner idag hittar vi personer som är på väg att gå i pension eller till och med redan borde ha gjort det. Med ett högt behov på kompetens inom så många områden är det lätt att förstå hur många blir oroliga när antalet kvalificerade kandidater nästan känns färre än de positioner som kan komma att behöva fyllas inom kort.

Det är också en viktig geografisk fråga för många. I storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö är det i regel enklare att fylla chefspositioner, men det är samtidigt dyrare att göra det. Ett företag i mindre tätbefolkade områden kan många gånger komma undan med att betala riktigt lika höga löner, men istället kan kompromisser behöva göras vad gäller kompetenser och erfarenhet.

Många kommuner har haft svårigheter med att hitta kandidater som kan fylla positioner som snart behöver det. Detta är även ett erkänt problem inom bland annat socialtjänsten. Med långa rekryteringstider finns alltid risken att personer hinner lämna positionen innan en ny kandidat kan stå på tur. Det finns dock företag som Brightmill som kan tillhandahålla kompetens för dessa interimsperioder. För en permanent lösning måste man dock fortfarande kunna hitta någon som kan tillsättas på positionen på heltid.

Kontinuerligt ledarskap är en viktig framgångsfaktor inom både privat och offentlig sektor och inget man kan vara utan en längre tid. Stora krav från omvärlden sätter enorm press på rekryteringsansvariga landet över idag och att hitta en garanterad lösning är en lyx få har.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tolv − fyra =