Personlig resa för fritidspolitiker

maqt.se® bloggaren och kommun- och regionpolitikern Ulrica Fors Stenmarck (M) har påbörjat en personlig resa för att komma närmare de verksamheter hon som fritidspolitiker ansvarar för. Hon kommer att ägna en stor del av sin tid åt att komma närmare svensk välfärds två stora utmaningar, sjukvård och skola, genom att delta i riktiga arbetspass sida vid sida med personalen på lasaretten eller i skolan.

#dinvänipolitiken

HÄR hittar du Ulricas blogginlägg där du kan läsa mer om hennes tanke bakom resan.