Prostitution accepterat på landsbygden trots lag

Trots att Italien förbjöd gatuprostitution 2008 så är det ändå tillåtet inomhus, bakom stängda dörrar. maqt.se® bloggaren Linda Brolin, som har sitt andra hem i just Italien, ser ibland dessa kvinnor som säljer sig själva utmed vägkanterna i Roms ytterområden och landsbygd där det fortfarande är accepterat med prostitution om än olagligt.
Linda vill gärna göra något för dessa kvinnor och anser att om vi alla gör något litet så kan vi tillsammans förändra. Därför har hon valt att stödja en ideell organisation som verkar för en bättre värld fri från sextrafficking. Läs mer om kvinnorna vid vägkanten och organisationen i Lindas senaste blogginlägg HÄR