De kommer inte att rösta i valet 2018

I Sverige bor en dryg miljon flickor. Eftersom de är under 18 år kommer de inte att rösta i valet 2018. Men hur kommer följderna av valet påverka dem i frågor som sjukvård, arbete, utbildning, bostäder, stadsplanering och mänskliga rättigheter? Det och mycket mer diskuterades på Berns i Stockholm på Internationella Flickadagen den 11 oktober 2017.

Framtidens politiker och ledare för politiska ungdomsförbund medverkade och på plats fanns också representanter från IM, Ung i Sverige, Sveriges Ungdomsråd och den svenska mästaren i poetry slam. Flickaplattformen hade även satt upp ett panelsamtal med Make Equal, European Youth Parliament (EYP) och AllBright.

Flickaplattformen är samlingspunkten för alla aktörer som arbetar med att förbättra och stärka unga tjejers position i samhället. Det är ett treårigt projekt som finansieras av Svenska Postkodlotteriet och drivs av Hungerprojektet och Make Equal.

Flickaplattformen vill…

  • att det i arbetet med flickors rättigheter bara finns samarbetspartners, inga konkurrenter.
  • att flickors status höjs så att alla flickor har möjlighet att leva ett liv fritt från diskriminering och förtryck.
  • att makthavare, civilsamhällesaktörer och allmänheten får ökad kunskap om flickafrågor.
  • att flickors rättigheter och möjligheter blir ett prioriterat område bland makthavare, civilsamhällesaktörer och allmänheten.
  • att samhället i Sverige och världen blir mer inkluderande och jämställt så att alla oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, funktionsförmåga, trosuppfattning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, socioekonomi och/eller ålder har samma status, rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Diskriminering av romer trots svensk lag

maqt.se® bloggaren Ingrid Mårtensson (Fi), ledamot av styrelsen för Feministiskt initiativ och av styrelsen för Fi Jämtland, belyser romernas boendesituation i Sverige och ställer sig samtidigt frågan om alla människor verkligen är lika inför lagen när det gäller?

Vidare anser hon att de kommuner som vräker bosättningar utan att anordna ersättningsboenden bryter mot de mänskliga rättigheterna och att avhysningar, enligt svensk lag, aldrig får resultera i hemlöshet eller utföras med diskriminerande syfte.

Läs blogginlägget i sin helhet HÄR