Antibiotikaresistens – ett globalt hot mot folkhälsan

Moderata riksdagsledamoten och maqt.se® bloggaren Annicka Engblom är en av flera nordiska politiker som skrivit en artikel om antibiotikaresistens och som publicerades i norska Aftenposten igår.
Artikeln handlar bland annat om hur antibiotikaresistens utgör ett globalt hot mot folkhälsan och att om inte utvecklingen vänder kommer fler människor dö till följd av resistenta bakterier än av cancer inom några årtionden.

Läs hela artikeln i norska Aftenposten HÄR