Alkoholskatten behöver ses över

I Johnny Mostaceros sista inlägg på maqt.se® förmedlas grunden i vår svenska alkoholpolitik och han menar på att det inte är en fråga om moral utan folkhälsa. Johnny förklarar också varför Systembolaget bör finnas kvar och att alkoholskatten behöver ses över, inte minst eftersom lönerna har stigit kraftigt medan priserna på alkohol har legat still och till och med sänkts.

“Min förhoppning är att jag genom mina blogginlägg lyckats förmedla en förståelig bild av vad IOGT-NTO är och vad organisationen och våra medlemmar står för.” /Johnny Mostacero, Förbundsordförande IOGT-NTO

Vi tackar Johnny så hjärtligt för dessa veckor! Till sista inlägget: En alkoholpolitik för alla

Vi välkomnar IOGT-NTO:s förbundsordförande till Gästbloggen!

Vi är glada att få presentera förbundsordförande för IOGT-NTO, Johnny Mostacero, som kommer att förfoga över Gästbloggen på maqt.se® under ett par veckor. Förutom att Johnny har verkat inom Sveriges största nykterhetsförbund i 19 år har han också arbetat med alkoholpolitik och organisationsutveckling.
På maqt.se® kommer Johnny att gästblogga om IOGT-NTO och ämnen som nykterhet, demokrati, solidaritet och om hur det är att ställa sig utanför en stark alkoholnorm. Men också om livet i allmänhet som trebarnsfar och morfar/farfar.

Gästbloggen hittar du till genom att klicka HÄR