Extra val är ovanligt i Sverige – sextio år sedan sist!

Regeringen får besluta om extra val till riksdagen mellan ordinarie val och det är regeringen som väljer valdag. Extra val ska då hållas inom tre månader efter beslutet. Beslut om extra val får inte fattas av en övergångsregering, det vill säga en regering som har avgått men sitter kvar för att sköta det löpande arbetet till dess en ny regering har utsetts. Om riksdagen kommer fram till att den inte har förtroende för statsministern eller en annan minister kan den rikta en så kallas misstroendeförklaring mot den ministern. Om misstroendeförklaringen riktas mot statsministern måste regeringen avgå eller utlysa ett extra val. För att regeringen ska kunna sitta kvar måste den utlysa ett extra val inom en vecka från misstroendeförklaringen.

Efter ett ordinarie val får extra val tidigast utlysas tre månader efter att den nya riksdagen samlats för första gången. Ett specialfall för extra val inträffar om talmannen misslyckas fyra gånger i rad med att få sitt förslag till ny statsminister godkänt. Då extra val utlysts kan talmannen på begäran av regeringen besluta att avbryta riksdagsarbetet till dess den nyvalda riksdagen samlas.

Extra val är mycket ovanligt i Sverige. Efter demokratins genombrott i början av 1900-talet har endast ett extra val förekommit. Det var valet till andra kammaren för sextio år sedan, den 1 juni 1958. Den stora valfrågan gällde den allmänna tilläggspensionen, ATP. Det hölls då kommunal- och landstingsval och den nyvalda riksdagen kom att sitta fram till ordinarie val i september 1960. Dåvarande regeringen, omvald 1956, upplöstes efter folkomröstningen och ersattes med en socialdemokratisk regering. Den var i minoritet i riksdagens viktigaste kammare, andra kammaren. Men den hade majoritet i första kammaren. De två åren, och de två mellan sista riksdagsvalet till tvåkammarriksdagen 1968 och första valet till enkammarriksdagen 1970 har varit de kortaste mandatperioderna för riksdagen sedan 1921. I 24 år, 1970 till 1994, hade riksdagen treåriga mandatperioder.

Ofta sker ett nyval då regeringen har förlorat en förtroendeomröstning och man inte lyckas bilda ny regering. Beroende på vem som har rätt att upplösa parlamentet eller att utlysa nyval kan nyval anordnas också av andra orsaker. Men vad är oddsen för att det blir extra val 2018? Odds på olika partier och på Sveriges nästa statsminister hittar du hos bettingbolagen så som TopTally Casino – där kan du hitta odds på det mesta inom svensk politik!
Risk för minskat valdeltagande till följd av att val hålls ofta föreligger inte med säkerhet. När folkomröstningar hållits nära riksdagsval, som om EU 1994 och EMU 2003, har valdeltagandet varit högt.

 

Källa: Riksdagen, Sydöstran

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

fyra × fem =