maqt.se® bloggare har fått upprättelse genom Pressens Opinionsnämnd

Pressens Opinionsnämnd klandrar Hänt i Veckan för att ha tillfogat bloggaren Minette Tigerfalk en oförsvarlig publicitetsskada genom en artikel om en konflikt mellan henne och Christina Schollin.

Den 27 september 2017 publicerade Hänt i Veckan en artikel med rubriken: “Det är vidrigt. SCHOLLIN FÖRLORAR SITT LIVSVERK”. På tidningens förstasida fanns också rubriken: “Schollin förlorar sitt livsverk. HON ÄR EN FALSK ORM”.

Minette Tigerfalk anmälde publiceringen till Pressombudsmannen eftersom hon ansåg att det inte fanns något allmänintresse i att publicera hennes namn och bild. Det var endast av nyfikenhet som personer ville veta vem hon var och hennes liv raserades efter publiceringen.

Hänt i Veckans utgivare Tobias Wixtröm menar, som svar på anmälan, att Minette Tigerfalk själv valde offentligheten då hon på sin egen blogg publicerat ett inlägg den 25 september med rubriken Det finns alltid två sidor av myntet och att Minette Tigerfalk också i sin roll som affärskvinna vid flera tillfällen hade synts i offi­ciella sammanhang på bilder i såväl tidningar, som i sociala medier.

I Hänt i Veckan som gavs ut torsdagen den 17 maj 2018 finns Pressens Opinionsnämnd beslut publicerat.

Utdrag ur fällningen som finns på Pressens Opinionsnämnds hemsida : 

Christina Schollin hade under många år haft en butik och senare en skönhets­salong i Gamla stan. I sin blogg hade Christina Schollin skrivit att hennes tidi­gare samarbetspartner Minette Tigerfalk gått bakom hennes rygg och fått hennes hyresavtal uppsagt. Christina Schollin hade skrivit att hon blivit lurad på lokalen och att hennes dröm gått i kras. Minette Tigerfalk bedrev nu egen verksamhet i Christina Schollins lokal.

Tidningen skrev att Christina Schollins dotter Pernilla Wahlgren var fly för­bannad. Pernilla Wahlgren hade i sin blogg skrivit att Minette Tigerfalk tagit kontakt med henne för att försäkra dem om hennes hederliga motiv. Enligt Pernilla Wahlgren hade Minette Tigerfalk dock haft en dold agenda. Pernilla Wahlgren hade i en podcast berättat att Minette Tigerfalk vägrade att svara på frågor från Christina Schollin. Pernilla Wahlgren hade också sagt: ”Vad är hon för falsk orm? Det är vidrigt”

Minette Tigerfalk. Bild: Privat

Enligt de pressetiska reglerna ska en tidning avstå från namnpublicering om det inte är uppenbart att allmänintresset kräver att namnet anges. Att Christina Schollin är känd för allmänheten innebär inte nödvändigtvis att det finns ett allmänintresse för personer hon har samarbetat med. Även om Minette Tigerfalk förekommit på bilder i tidningar och sociala medier, är hon inte känd som affärskvinna för allmänheten. Det framgår av artikeln att Minette Tigerfalk och Christina Schollin är oense om vad som skett. Det finns inte något övrigt stöd i artikeln för de påståenden som Christina Schollin och Pernilla Wahlgren gjort i sociala medier. När det inte finns starka belägg de påståenden som görs bör det mana tidningen till återhållsamhet i fråga om namnpublicering.

Det som kan tala för en namnpublicering är att Minette Tigerfalk själv skrivit om händelsen på sin blogg. Syftet med blogginlägget verkar ha varit att bemöta dels vad Christina Schollin och Pernilla Wahlgren skrivit på sina bloggar, dels de kommentarer som blogginläggen fört med sig. Minette Tigerfalk kan alltså inte sägas ha sökt offentligheten i detta sammanhang.

 

Pressens Opinionsnämnd, PON, är den beslutande instansen som, efter PO:s utredning, avgör om en tidning har brutit mot de pressetiska reglerna eller inte. 

// maqt.se® teamet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

15 + sex =