Veckans fråga

Här ser du resultatet för alla våra utförda undersökningar. Varje vecka ställer vi en ny fråga till våra besökare.

Är du en av dem som bygger om hemma nu i december eftersom rotavdraget sänks vid årsskiftet?

 • Nej det får vänta (67%)
 • Ja jag passar på nu (22%)
 • Funderar på att dra igång ett projekt (11%)

Startdatum: 8 december, 2015 @ 15:45
Slutdatum: 17 december, 2015 @ 11:52

Skattereducering på kläder med mindre kemikalier i föreslås av Kemikalieinspektionen till regeringen. Vad tycker du om en ny klädlag?

 • Jag tror att det skulle vara bra (50%)
 • Jag tror inte att det skulle förändra något (38%)
 • Vet ej (12%)

Startdatum: 1 december, 2015 @ 14:41
Slutdatum: 8 december, 2015 @ 15:53

Känner du en ökad oro för terrorhot sedan Sverige höjde hotnivån till den näst högsta på skalan?

 • Ja det gör jag (42%)
 • Nej det gör jag inte (42%)
 • Jag låter mig inte påverkas (16%)

Startdatum: 23 november, 2015 @ 10:48
Slutdatum: 1 december, 2015 @ 14:53

Skulle du kunna tänka dig att öppna ditt hem för flyktingbarn?

 • Nej (55%)
 • Ja (36%)
 • Vet inte (9%)

Startdatum: 16 november, 2015 @ 13:39
Slutdatum: 23 november, 2015 @ 10:50

Vad anser du om att Niklas Strömstedt framförde musik med politisk propaganda i TV-programmet Så mycket bättre?

 • Det var rätt gjort (67%)
 • Tittar inte/har ingen åsikt (25%)
 • TV4 borde anmälas (8%)

Startdatum: 9 november, 2015 @ 11:31
Slutdatum: 16 november, 2015 @ 13:40