Tagg » Förtal

Posts
Alla vill inte veta lika mycket! Många vill veta för mycket! Dagligen får stalkers /nät troll / svagt begåvade härja fritt. Det handlar säkerligen sammanlagt om flera tusen per år. För många vänner och anhöriga är det i det okända. N (More)