Utredning av ministrars föräldraledighet inlämnad

Även ministrar blir föräldrar och har små barn. Men ett statsråd har inte någon formell rätt till föräldraledighet utan måste begära sitt entledigande från statsrådsuppdraget, för att på så vis kunna ta hand om sitt barn. I en utredning, som nu lämnats till Regeringen, föreslås att statsråd som får barn ska ha rätt att vara föräldralediga och ersättas av en vikarie i Rosenbad.
Civilminister Ardalan Shekarabi (S) menar på att de som feministisk regering måste de leva som de lär och att det är en omodern princip att statsråd “alltid är i tjänst”, då de inte har någon formell anställning utan utför ett arvoderat uppdrag.  Utredningen har hittat tre olika modeller för hur man kan lösa behovet av föräldraledighet i regeringen.
Man löser det praktiskt genom att statsrådet går ner i tid och ger sin statssekreterare ett större ansvar samtidigt som ministern själv kvarstår som ansvarig. Det andra alternativet är att man flyttar alla arbetsuppgifter till ett annat statsråd. Och tredje alternativet är att statsministern tar in ett nytt statsråd som vikarie.

Länk till utredningen HÄR