Stora förändringar för de som spelar på nätcasino

Sedan det svenska spelmonopolet släpptes 2019 har det varit många turer kring lagar och regler. Detta har påverkat både spelare och spelbolag samt skapat osäkerhet kring vad som gäller och hur framtiden kommer att se ut.

Att förutsättningarna ändras ofta och med kort varsel kan påverka trovärdigheten för både myndigheter och spelbolag. Många är oroliga att de förändringar som nu är ute på remiss kan leda till ökat spel på casino utan spelpaus 2022. Anledningen till regleringar har angetts vara att skydda spelarna mot överdrivet spelande och spelmissbruk, de finns de som anser att regleringarna kan komma att leda till motsatsen.

Dubbelmoral och omöjligt uppdrag bakom beslutet att avskaffa spelmonopolet
I Moderaternas motion om att avskaffa spelmonopolet från 2016 kan du läsa att det dels är dubbelmoral och ett omöjligt uppdrag. Att driva en vinstverksamhet med väldigt aktiv marknadsföring och samtidigt stänga ute privata aktörer med argumentet att skydda spelarna är svårt att försvara.

Dessutom kan spelarna helt lagligt kan spela på spelsajter med utländsk licens vilket gör skyddsargumentet tandlöst. Skulle man istället tillåta privata aktörer att etablera sig på den svenska marknaden och tillgodoräkna sig skatteintäkter hade det rimmat bättre. Att även kunna kontrollera marknaden och dess utveckling istället för att förskjuta den är att föredra.
Efter denna motion, och flera andra, tog det tre år innan monopolet avskaffades 2019, och ersattes av en svensk spellicens som alla aktörer kunde ansöka om. Den svenska licensen har en del lagar och regler som spelbolagen måste följa för att kunna bedriva spel. Dessa regler är många gånger mycket stramare än vad de utländska licensernas regler är. De påverkar bland annat marknadsföringen och de bonusar som de får erbjuda spelarna.

Strama spellagar lockar till spel på casino utan licens
Många erfarna spelare anser att de svenska spellagarna är för hårda och att de hellre spelar på spelsajter med utländsk licens då de bland annat får bättre bonusar där. Under coronapandemin lades det till tillfälliga regler kring hur mycket en spelare fick spela för och sätta in på sitt spelkonto och bonusbegränsningarna var ännu striktare än vanligt.

Nu har de tillfälliga regleringar som inrättades under pandemin lättats igen, trots att det länge diskuterades att förlänga dem. Både spelbolag och spelare började titta allt mer på den internationella marknaden, men de mer generösa reglerna i Sverige har gjort att de nu ser en framtid här.
Spelarna vill ha möjlighet att få så mycket som möjligt för sina pengar vilket de upplever att de får med generösa bonusar. Spelbolagen vill ha möjlighet att konkurrera med de sajter som inte har svensk licens genom att erbjuda liknande bonusar – vilket de nu kan. Men nu diskuteras nya regleringar som påverkar marknadsföringen.

Från måttfull till särskilt måttfull marknadsföring
Den marknadsföring som de bolag som har svensk licens får ha ska hålla sig inom måttet för måttfull marknadsföring. Nu har regeringen skickat ut en remissförfrågan om att skärpa detta till att istället tillämpa särskild måttfullhet. Idag tillämpas särskilt måttfull marknadsföring för alkohol- och tobaksvaror.

Enligt remissen ska de nya marknadsföringsreglerna börja gälla 1 juli 2022. Spelbolagen måste anpassa sig efter stora förändringar av reglerna vilket än en gång påverkar både deras verksamhet och spelarna.
De marknadsföringsregler som svenska spelsajter måste förhålla sig till idag;
– Reklam får inte rikta sig till personer under 18 år.
– Får inte vara aggressiv
– Får inte vara vilseledande
– Det ska tydligt framgå att det är reklam
– Inte rikta sig direkt till de som stängt av sig från spel via spelpaus.se
Om bestämmelserna om särskild marknadsföring går igenom kan den komma att innebära;
– Inte vara påträngande
– Inte vara uppsökande
– Inte uppmuntra till spelande
– Inte rikta sig till personer under 25 år.
– Ingen reklam i TV eller radio
Dessa regler är vad som gäller för alkohol idag där särskild måttfull marknadsföring tillämpas och kan antas anpassas direkt till spelmarknaden.

Allt fler spelbolag och spelare söker sig till marknad utan svensk licens
Under de tre år som den svenska spelmarknaden varit öppen har reglerna som spelbolagen måste följa ändrats en hel del. Den svenska marknaden är förhållandevis liten och marginalerna små, det finns en risk att spelbolag kommer att lämna tillbaka sin utfärdade licens. Det kommer att kosta för mycket att verka på den svenska marknaden om de behöver göra kostsamma anpassningar ofta.

Med allt färre aktörer på den svenska marknaden finns det en stor risk att också allt fler spelare söker sig till spelsajter med utländsk licens istället. Då förlorar den svenska staten skatteintäkter och all kontroll över svenskarnas spelande när både spelbolag och deras kunder väljer stabilare och generösare marknad.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

4 × två =