Spelinspektionen delar ut varning till spelbolaget Elabs AB

Spelbolaget Elabs AB har ansökt om spellicenser till sex stycken olika spelsajter. Dessa licenskostnader Nu har Spelinspektionen skickat dem en varning som äventyrar deras verksamhet. Enligt Skolinspektionen beror varningen på att Enlabs AB inte har kommit igång med sin verksamhet i tid och att de måste få igång sina spelsajter senast den 1 juli 2020 för att inte få sina licenser indragna.

Spelinspektionen (före detta Lotteriinspektionen) har haft mycket att stå i sedan den 1 januari 2019. Då trädde nämligen den nya spellagen i kraft, som gjorde det möjligt för icke-statliga företag (svenska som utländska) att etablera internetbaserad casino- och bettingverksamhet på den svenska marknaden. Sedan dess har 97 spelbolag beviljats med spellicenser varav flertalet har ansökt för fler än en spelsajt. För en komplett överblick över det omfattande spelutbudet kan du besöka CasinoFeber – en informationssajt som jämför och bedömer olika spelsajter.

Men det räcker inte att beviljas med en spellicens, man måste också leva upp till kraven som följer med den. Exempelvis reglerar licensen hur spelbolagen får marknadsföra sig och hur de förvaltar sina användares data. De begränsar också möjligheten för spelbolagen att attrahera spelare med hjälp av bonusar och erbjudanden och ställer hårda krav på att spelbolagen måste upplysa sina användare om ansvarsfullt spelande; i detta ingår även att förse dem med verktyg för att reglera och begränsa sina spelvanor.

Är för långsamma med att komma igång.

I ljuset av detta är det givetvis positivt att enbart ett enda bolag har fått sin licens indragen – Global Gaming 555 som misskötte sin sajt Ninja Casino med flera överträdelser. Nu riskerar dock Enlabs AB att få sina licenser indragna.

Den 14 december 2018 beviljades Enlabs AB licenser för både kommersiellt spel online och bedrift av vadhållning åt sex olika spelsajter – med giltighetstid mellan från den 1 januari 2019 till den 31 december 2023. Nu har Spelinspektionen skickat dem en varning med den omfattande konsekvensen att de kan bli nästa spelbolag som förlorar sina licenser. Varför? De har varit för inaktiva på marknaden.I ett pressmeddelande motiverar Spelinspektionen sitt beslut med följande:

“Återkallelse får anses som huvudregel enligt bestämmelsens ordalydelse när mer än ett år förflutit utan att verksamheten påbörjats. Mot en återkallelse talar i det nu aktuella fallet den omständigheten att verksamheten enligt bolaget ska påbörjas inom kort. Spelinspektionen, som inte finner skäl att ifrågasätta den uppgiften, anser mot den bakgrunden att det är motiverat att ge Enlabs AB en chans att börja bedriva spelverksamhet i enlighet med licenserna.”
Vidare skriver de att Enlabs AB har fram till den 1 juli 2020 att komma igång med sin verksamhet, annars förlorar de sina licenser.

Kan förlora flera miljoner

Sett till att kostnaden för en licens för vadhållning kostar 400 000 kronor och att en licens för kommersiellt onlinespel kostar 400 000 kronor, rör det sig alltså om en hel del pengar Enlabs riskerar att ha “slängt i sjön”. Räknar vi detta på deras sex stycken sajter blir det 4 800 000 kronor som kan gå förlorade.

Vad som händer med Enlabs AB återstår att se, men förmodligen kommer de att få igång sin verksamhet åtminstone på några av sin sajter innan förfallodatum.