Kvinnors upplevelser i teknikbranschen

Vid det här laget kan det inte komma som en överraskning för någon att kvinnor fortsätter att vara underrepresenterade inom teknikindustrin. Detta trots att en arbetsplats som har medarbetare från alla demografiska grupper i samhället täcker mer mark, ställer fler frågor, visar mer innovativt tänkande och skapar bättre produkter.

Tekniska konferenser, där nya och innovativa idéer presenteras och viktiga nätverksrelationer bildas, är en viktig del på karriärstegen. Men de saknar kvinnliga röster. Däremot kan man ibland fortfarande se halvnakna kvinnor som anställs för att uppmärksamma produkter på olika shower och mässor. Ett exempel är Consumer Electronics Show (CES), en av världens största tekniska händelser, som länge varit känd för sina “booth babes”.

I Sverige är det bättre, men på många håll är kvinnor fortfarande starkt underrepresenterade. Ett exempel är i spelindustrin, som är kraftigt mansdominerad trots att hälften av konsumenterna är kvinnor. Dessutom råder det generellt stor personalbrist i spelindustrin i Sverige.

Erfarenheter hos kvinnor som deltagit i konferenser

Förra året intervjuade IT-företaget Ensono 500 kvinnor i USA och Storbritannien angående deras deltagande i och erfarenheter vid tekniska konferenser. De deltagande kvinnorna arbetade heltid i teknikindustrin, och hade deltagit i minst en arbetsrelaterad konferens. Majoriteten av de svarande (63,82%) hade tekniska roller inom sina företag, och hälften sa att de vanligtvis deltog i 2-3 konferenser per år. Ensono samlade också information om talare vid 18 stora globala tekniska händelser. Den samlade datan ger oss en inblick i kvinnors perspektiv, samt ytterligare bevis på att kvinnor är gravt underrepresenterade bland talarna.

Konferenser och mässor har givetvis sina egna sätt att välja talare. Det är dock självklart att företagen själva kan vidta åtgärder för att sätta kvinnor på arrangörernas radar. Tyvärr visade Ensonos undersökning också att teknikkonferenser ofta kan vara en otroligt fientlig plats för kvinnor när de dyker upp.

Synlighet och trakasserier

70% av kvinnorna hade erfarenhet av att vara den enda kvinnan på konferensen. De som svarade tyckte att närvaron och synligheten av andra kvinnor vid tekniska konferenser gjorde dem mer benägna att delta. Tre fjärdedelar av de undersökta kvinnorna uppgav att de var mer benägna att delta i en konferens, mässa eller utställning med en kvinnlig presentatör eller talare. Dessutom indikerade 94% att det är viktigt att ha kvinnlig representation.

De flesta företag vill generellt ha fler kvinnor inom teknikbranschen, bland annat på grund av fördelarna med att täcka olika demografiska områden. Men vilket budskap sänder företagen när kvinnor inte representeras vid tekniska konferenser? Även när kvinnor får möjlighet att delta kan de känna sig avskräckta eller ovälkomna på olika sätt. Ensonos undersökning fann att 41% av kvinnorna hade en erfarenhet som gjorde dem mindre benägna att delta i en teknisk konferens i framtiden. En av de främsta orsakerna var könsbaserad diskriminering. Nästan en tredjedel av de undersökta kvinnorna (31%) hade bevittnat sexuella trakasserier när de deltagit i en teknisk konferens, och en fjärdedel hade upplevt det själva.

Om konferenser, som ska vara en plats för att få synlighet och att nätverka med andra, eller teknikmässor ses som potentiellt farliga eller avhumaniserande för kvinnor, utgör det ett stor hinder för jämlikhet inom teknikbranschen. Kvinnor måste bli mer synliga, och det är dags att företagskulturen blir mer modern.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

fyra + 8 =