Vart går din nästa hållbara semesterresa?

Att åka på semester är för många ett välkommet avbrott i vardagen, vare sig det är en skidhelg i svenska fjällen, backpacking i Asien eller en chartervecka på Kanarieöarna. Men att turista hållbart är inte helt självklart. Det innebär att ha en helhetssyn på semestern, det vill säga att inte endast fokusera på transporten utan även på val av boende, mat och vad man väljer att göra på sin resa i stort.

Resande leder till stora utsläpp av växthusgaser som förändrar klimatet på jorden, skriver Naturvårdsverket. Nu står resandet och transporterna för mer än en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av koldioxid.

Utsläppen kan dock minska med hjälp av bättre teknik, energieffektivisering och förnybara bränslen. Men det kommer inte att räcka. För att nå målen behöver vi också ändra våra beteenden när det gäller resor. Det gör vi exempelvis genom att resa på ett mer hållbart sätt som leder till mindre avgaser, att flyga mer sällan och stanna borta längre när vi väl reser med flyg är en bra början!